Restauren un fragment de muralla al Passeig de San Antoni.

DSCN3874Ens hem de felicitar de la restauració duta a terme aquests dies en un petit tram de mur al Passeig de Sant Antoni, junt a la Portella dels Jueus. De fet, és un mur construït després de l’enderroc del Baluart de Cadenes en la segona meitat del segle XIX, per tant, carent d’interés. Però estava en un estat de degradació que fins i tot feia perillar la seva estabilitat. El rejuntat amb morter magre de calç i l’ús de pedra allà on ha calgut ha deixat el mur en òptimes condicions. Desconeixem si ha estat una obra pública o privada, però felicitem els seus promotors.