La transferència del coneixement

Aquest article es publicà ahir a DiariMés. La nostra societat contribueix a la transferència del coneixement…el que pot. Potser que, com molts d’altres hauríem de fer-ho més.

La transferència del coneixement DiariMés