Presentació de les actes del 2n Congrés Internacional d’Arqueología i Món Antic