Un aequipondium de pes excepcional i la balança pública del port de Tàrraco