La fundació de la RSAT i la normativa de protecció del Patrimoni al 1844 – Conferència