Monthly Archive: febrer 2021

Prospeccions arqueològiques a l’aqüeducte romà del Francolí

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica de Tarragona (ICAC) ha iniciat les prospeccions arqueològiques a les parts fins ara ocultes de l’aqüeducte romà del Francolí. Diari Més de Tarragona es fa resó amb una nota de Redacció. “Les excavacions dutes a terme durant 2020 a diferents poblacions del Camp de Tarragona van permetre als investigadors determinar que l’aqüeducte del Gaià no és un sol aqüeducte sinó que es tracta de dos aqüeductes connectats. Ara han començat les tasques per intentar recuperar-los. Durant els primers dies, l’ICAC ha constatat que pràcticament dels 9 km de construcció de l’aqüeducte dins el terme de Tarragona estan destruïts o, en el millor dels casos, ocults per la vegetació. No obstant això, el tram millor conservat és el situat als números 47 i 49 de l’avinguda de Catalunya. Altres restes de l’aqüeducte es troben al Camí Vell de Valls. Aquí es detecten escassos indicis fins arribar a la zona de les Coves de la Pedrera. Passat el Pont del Diable i seguint cap el nord, la conducció està oculta per un espès bosc en una longitud de 3 km per entrar després a Sant Ramon i Sant Salvador, on la construcció dels barris n’ha fet desaparèixer 1,5 km. Finalment, en els darrers 500 m abans d’entrar en el terme municipal dels Pallaresos, es conserven alguns trams considerables. Els propers dies, els treballs de prospecció continuaran ara als termes municipals de Puigdelfí, Pallaresos i Perafort. També s’investigarà la zona al voltant del Pont del Diable, on alguns indicis apunten la possibilitat de noves descobertes.”

El membre de la Junta de la RSAT i Director del Butlletí, Dr. Jordi Lòpez, dirigeix el projecte juntament amb altres membres d l’ICAC i associats.

Esperem conèixer aviat els resultats de la prospecció.

 

 

 

Proposta…

UNA PROPOSTA PER DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

O abans…
La RSAT hauria de prendre la responsabilitat de proposar al nou govern que sorgeixi de les eleccions del 14F l’extensió de la Preservació del Patrimoni Històric a l’àmbit de l’ensenyament, de forma transversal de tots els programes educatius formals.

El Patrimoni és, essencialment, el suport de la Història. I s’ha dit repetides vegades que els pobles que no coneixen la seva història es veuran obligats a repetir-la (1). Per a protegir el Patrimoni també primer cal conèixer-lo i l’espai natural on adquirir aquest coneixement és a l’escola. Però, i al nostre entendre, no com una matèria concreta, específica, o acadèmica, sinó com un coneixement transversal des de tot el temari, com s’hauria de fer amb la protecció del medi ambient.

Una iniciativa en aquesta direcció requerirà la incorporació de bons coneixedors del Patrimoni, bàsicament arqueòlegs i antropòlegs històrics, amb el que, naturalment portarà a la creació de nous llocs de treball per aquests professionals.

Tarragona, seu i jaciment de l’antiga Tàrraco, té un substrat especial per a endegar aquesta iniciativa que, a més, pot aportar atractius per a un turisme cultural de més qualitat i cap a on haurà necessàriament de caminar l’oci vacacional del futur immediat després de la pandèmia.

 

1Frase repetida recentment i atribuïda a George Santayana (https://en.wikiquote.org/wiki/George_Santayana), també a Winston Churchill a un discurs el 1948 (https://winstonchurchill.org/resources/in-the-media/churchill-in-the-news/folger-library-churchills-shakespeare/), però que el seu origen pot ben ser una interpretació d’una frase d’Edmund Burke (1790 – https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/burke1790part1.pdf). De fet això es diu a la Primera Epístola de Sant Pau als Corintis 1, 11(https://xallue.blogspot.com/2010/12/on-wikileaks.html) , vull dir que tot està escrit però, com deia el Nobel Camilo José Cela, s’ha de repetir perquè la gent s’oblida.