El Butlletí

És la publicació periòdica amb continuïtat més antiga de l’associacionisme cultural de Tarragona. El 1901 s’encetà aquesta revista que amb diferents periodicitats (mensual, trimestral, anual) ha anat apreixent amb algunes breus interrupcions, com per exemple la de la Guerra Civil, quan es deixà de publicar entre 1937 i 1942.

La publicació ha tingut formats d’impressió lleugerament diferents, i línies editorials també diferents. En algunes èpoques hi trobem més articles de caire històric, en altres més prehistòria o en altres tenen més pes de períodes com la història medieval o moderna. Però la línia bàsica ha estat sempre la de potenciar els estudis de l’antigüitat clàssica que, referida a la nostra zona, el món romà.

El Butlletí constitueix un gran arsenal d’informació arqueològica i històrica de les comarques Tarragonines, i la base ineludible per a qualsevol estudiós que vulgui endinsar-se en el coneixement d’aquesta temàtica en les nostres contrades.

ÍNDEX TOTAL DEL BUTLLETÍ

 

Mercès a una subvenció de la Generalitat de Catalunya i a un conveni signat amb l’Institut Ramon Muntaner, el text complet de la revista es accessible digitalitzada a través de RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) des del 10 de gener de 2018, clicant al següent enllaç:

EDICIÓ DIGITALITZADA COMPLETA DEL BUTLLETÍ DE LA RSAT (anys 1901 a 2022)

 

Consell de redacció del Butlletí Arqueològic

Director:
Jordi López Vilar

Consell de redacció:
Joan-Vianney Mª Arbeloa, Manuel Fuentes, Diana Gorostidi, Rafael Gabriel, Manel Güell, Eloy Hernández, Oscar Martin, Lluís Piñol, Jaume Teixidó i Josep Mª Vergés.

Consell Assessor: Prof. Juan Manuel Abascal, Universitat d’Alacant, Prof. Achim Arbeiter,Georg-August-Universität Göttingen, Prof. Marco Buonocore, Biblioteca Apostolica Vaticana, Prof. Eudald Carbonell, Universitat de Tarragona Rovira i Virgili, Prof. Valentí Gual, Universitat de Barcelona, Prof. Patrick le Roux, Universitat de París XIII, Prof. Josep Mª Nolla, Universitat de Girona, Prof.Patrizio Pensabene, Università di Roma La Sapienza, Prof. Isabel Rodà, Universitat Autónoma de Barcelona, Prof. Joan Sanmartí, Universitat de Barcelona.

 

.