Portal de transparència i política de privacitat

Subvencions pùbliques

2014.-La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de 4.395,48€, per la publicació dels nùm. 34-35 del Butlletí

2015.- La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció de de 6.000€ per les activitats relacionades amb l’homenatje del nostre traspassat president Jordi Rovira.

2015.- Aportació de l’Ajuntament de Tarragona d’ajuda per a la difusió i publicació del Butlletí de la RSAT . (6.000€)

2016.- Subvenció del Departament de Cultura per la digitalització del Butlletí, en curs (6.376€). Aportació de l’Ajuntament de Tarragona per a la difusió del Butlletí imprés (2.000€)

2017.- Subvenció de la Diputació de Tarragona per l’edició d’un volum del Butlletí Arqueològic (2.973,98€)

2017.- Subvenció de l’ajuntament de Tarragona per a la difusió internacional del Butlletí Arqueològic (2.000€)

2017.- Subvenció de la Diputació de Tarragona per a inversions en infraestructura (reparación instal·lacio eléctrica) (642,87€)

2018.- Subvenció de la Diputació de Tarragona per obres internes de la seu (552€)

2018.- Subvenció de la Diputació de Tarragona per l’edició d’un volum del Butlletí Arqueològic (2.580,48€)

2018.- Subvenció de l’Ajuntament de Tarragona per difusió del Butlletí Arqueològic (2000€)

2019.- Subvenció de l’Ajuntament de Tarragona per difusió del Butlletí Arqueològic (2000€)

2020.-  Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la publicació del Butlletí del any 2019 passat (2172,73€ ).

Política de privacitat i custòdia de dades

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT), és titular de l’espai web https://www.arqueologica.org  i del fitxer que conté la base de dades de caràcter personal facilitades per les persones que s’inscriuen com a sòcies de la RSAT en el moment de formalitzar la inscripció. El fitxer també inclou les dades de persones que han participat al llarg dels anys en les activitats desenvolupades per l’associació, juntament amb el fitxer històric de les persones que consten inscrites a la RSAT des de la seva fundació, l’any 1844.

De conformitat el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant a tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), la RSAT té activades les mesures de seguretat, tant de caire tècnic com organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades custodiades.

Les dades da caràcter personal que custòdia la RSAT no es transmetran a altres entitats ni a terceres persones, essent tractades exclusivament per a les finalitats pròpies de l’entitat.