Monthly Archive: desembre 2020

Nou Butlletí Arqueològic

Fidel al seu compromís anual, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense acaba de publicar el Butlletí Arqueològic corresponent a l’any 2020. La revista científica té una trajectòria més que centenària, essent la més antiga de Catalunya en el seu gènere, i s’edita amb el patrocini de la Fundació Privada Mútua Catalana, l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona.

Es tracta d’un volum de 284 pàgines enquadernat amb tapa dura i tela i ricament il·lustrat. Comprèn una dotzena d’articles escrits per 19 investigadors que pertanyen a diferents institucions de Tarragona, Barcelona, Saragossa i Roma, escrits bàsicament en llengua catalana, però també en castellà i italià.

El llibre s’obre amb un article sobre el poblament protohistòric de l’Alt Camp, en funció d’unes prospeccions realitzades per Joan Canela i Núria Otero els anys 2012-2014.

Segueix després un bloc sobre diversos aspectes de la Tàrraco romana. Antonio Mostalac i Carmen Guiral treballen la pintura mural romana trobada en les excavacions de la Pedrera del Port del segle XIX; Antonio Peña renova el debat sobre la decoració del pòrtic del recinte de culte de acròpolis; i Julio C. Ruiz escriu sobre l’epigrafia com a font topogràfica centrant-se en les inscripcions sobre edificis i espais sacres de caràcter públic. El bloc de Tàrraco acaba amb un article col·lectiu que presenta nous fragments d’escultura arquitectònica visigòtica.

Continuen dos articles sobre jaciments romans dels voltants de la ciutat: un estudi de les monedes de la vil·la romana del Mas dels Frares de Constantí, de Jordi López Vilar; i un treball sobre una inscripció gravada en un dolium de la vil·la romana de Cal·lípolis (Vila-seca), del mateix autor en col·laboració amb Joaquín Ruiz de Arbulo.

L’època moderna està representada per diversos articles: un estudi de Sandra Cano sobre els fons bibliogràfics d’autors clàssics no cristians a la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona; un de Patricia Terrado i Joan Menchon presentant un plànol inèdit de Tarragona de 1811; un treball d’Anna Serra sobre campanars tardans del barroc tarragoní; i una notícia sobre els trasllats de la imatge de la mare de Déu de Scala Dei.

Com a contribució a l’any Serra Vilaró, l’arqueòloga italiana Anna Maria Liberati publica “Joan Serra i Vilaró, Roma 1938. Un archeologo spagnuolo agli Studi Romani”. El llibre finalitza amb la necrològica de l’enyorat Jordi Morant i Clanxet.

Els socis podran recollir el seu exemplar a la seu de l’entitat (C/ Major, 35, pral.) els propers dimarts 15 i dijous 17, de 17:00 a 19:00h; i el dimecres 16 de 10:00 a 12:00h. També el mes de gener, el dimarts 12 i el dijous 14, de 17:00 a 19:00h; i el dimecres 13 de 10:00 a 12:00h.

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En virtut de l’article 40.5 del Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i de conformitat amb el que preveuen els Estatuts de la RSAT i per acord pres per la Junta Directiva en la sessió de 23 de novembre, us convoquem a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper dimarts 29 de desembre de 2020 a les 18:30 h de la tarda.

Ateses les circumstàncies actuals ocasionades per la COVID-19, la Junta General es celebrarà telemàticament mitjançant la plataforma ZOOM per un enllaç que us enviarem uns dies abans.

En cas que no es pugui assistir telemàticament, es pot fer ús del dret a atorgar la representació i el vot al President, a qualsevol membre de la Junta, o al soci que designeu. Per  això adjuntem amb el present correu una butlleta de delegació de vot que ha de ser convenientment emplenada i enviada per correu postal (Carrer Major 35, pral. – 43003 Tarragona) o bé per correu electrònic, com a màxim fins el dia 28 de desembre, a la següent adreça: informacio@arqueologica.org.

ORDRE DEL DIA

1r.     Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del dia 28 de juny de 2019.
2n.    Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici passat i del pressupost per enguany.
3r.     Lectura de la Memòria de Secretaria de l’any 2019 i, en el seu cas,       aprovació.
4t.     Projectes i proposicions presentades, per escrit via correu electrònic o postal.
5è.    Precs i preguntes, o torn obert de paraula. 
NB:    Durant els cinc dies anteriors a la data esmentada, els socis podran examinar els llibres de la Societat i els documents justificatius, d’acord amb l’article 19.5 dels Estatuts, amb cita prèvia concertada per tal de complir i respectar les recomanacions de seguretat i protecció prescrites per les autoritats sanitàries.

La Junta Directiva us agraeix, especialment en aquestes circumstàncies, la vostra comprensió i compromís.

PD:  Aprofitem l’avinentesa per informar que hem editat el Butlletí Arqueològic Núm. 42 corresponent a l’any 2020 i que resta a disposició dels socis per recollir-lo a la seu de l’entitat segons l’horari següent: dimarts 15 de desembre de 17ºº h a 19ºº h, dimecres 16 de desembre de 10ºº h a 12ºº h i dijous 17 de desembre de 17ºº h a 19ºº h. Al mes de gener també es podran recollir els llibres els dies di marts 12 de 17ºº h a 19ºº h, dimecres 13 de 10ºº h a 12ºº h i dijous 14 de 17ºº h a 19ºº h.9o’

           El Secretari,                                                          Vist i plau,
                                                                                        el President


      Òscar Martín Vielba                                 Joan-Vianney M. Arbeloa Rigau  

 

Tarragona, 11 de desembre de 2020