Que es el Butlletí Arqueològic

És l’òrgan d’expressió de la RSAT, amb un llarg històric multisecular de publicació només interromput per circumstàncies extraordinàries. Es distribueix entre els socis i subscriptors, a més del règim d’intercanvi amb altres institucions acadèmiques.

INDEX TOTAL BUTLLETI ARQUEOLÔGICButlletí RSAT