Nota Necrològica

Ha traspassat el senyor Eliseu Soler Álvarez, soci de la Reial Societat Arqueològica des-de 1968.
Gran col·laborador de la nostra Entitat, va ocupar el càrrec de Secretari de la Junta, i va treballar en la difusió del nostre patrimoni, amb les seves visites i excursions.
Reposi en pau.
Acompanyem en el sentiment a la família.