Memòria 2015

MEMÒRIA  2015

L’objecte de la present memòria és justificar les activitats dutes a terme per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense durant l’exercici de 2015

1.-       Activitats científiques:

 • Organització d’un cicle de conferències amb el títol “Ramon Berenguer IV, el forjador del territori català”. En concret les ponències van tractar les següents qüestions:
 • Ramon Berenguer IV, Tarragona i la Catalunya Nova” (a càrrec del Dr. Josep-David Garrido i Valls).
 • Ramon Berenguer IV: restauració eclesiàstica i nova organització de la Lleida feudal” (a càrrec del Professor Joan. J. Busqueta i Riu).
 • La conquesta de Tortosa i l’ocupació del Camp de Tarragona” (a càrrec del Professor Antoni Virgili Colet).

2.-       Activitats de difusió cultural:

 • Participació en els actes commemoratius del Dia de l’Associacionisme Cultural (4 de juny) amb unes jornades de portes obertes i exposició sobre la història de la nostra Societat.
 • Realització d’un cicle de 5 visites guiades de tardor amb gran èxit d’assistència de públic. Es va poder accedir a espais no accessibles i fins i tot desconeguts per la majoria de ciutadans.

En concret les visites guiades van ser les següents:

Visita a la pedrera romana del Mèdol (10 octubre). A càrrec del Sr. Jordi López Vilar.

Visita a l’antic Museu i la necròpoli paleocristiana (24 octubre). A càrrec del Sr. Jordi López Vilar.

Visita al poblat ibèric i castell medieval (31 octubre). A càrrec del Sr. Josep M. Gavaldà i el Sr. Josep Saragossa.

“Ruta Lorcada”. Dins les activitats “Lorcats Tgn’80” (7 novembre). A càrrec del Sr. Òscar Martín.

Visita a la biblioteca del Seminari i mur romà del claustre (14 novembre). A càrrec del Sr. Sergi Guardiola.

 • Participació en els actes Lorcats Tgn’80 desenvolupats sota el lideratge de Josep Mª Rosselló. Es va realitzar una mini-exposició a la seu de l’entitat, així com la mencionada “Ruta Lorcada” per diferents espais vinculats amb la presència de Lorca la Santa Tecla del 1935.
 • Col·laboració amb l’IES Jaume I (Salou) i la URV en una innovadora experiència docent realitzada l’11 de desembre de 2015 cedint les instal·lacions de l’entitat en un acte de cloenda de la mateixa.
 • L’entitat ha mantingut una molt activa presència i col·laboració amb diversos mitjans de comunicació (Diari de Tarragona, El Punt, Diari Més, Fet A Tarragona, Viu a fons Tarragona, Tac12, TV3, etc.) en tot allò referent a la difusió i protecció del Patrimoni cultural, especialment en els actes entorn el XVè aniversari de Tàrraco Patrimoni Mundial.
 • Articles premsa/entrevistes:

23/03/2015. Entrevista Pilar Alió. Diari Més.

25/V/2015. “Matrimoni i patrimoni. Diari Més. (Xavier Alluè). Article

29/VI/2015. “La transferència del coneixement”. Diari Més. (Xavier Alluè). Article.

XI/2015: “15 anys de Tàrraco Patrimoni Mundial”. Diari de Tarragona.

Viu a Fons Tarragona núm. 19 Nov/Des 2015. Àmplia entrevista amb membres de la Junta de l’entitat entorn els XV any de Tàrraco Patrimoni Mundial.

Fet a Tarragona: També ampli dossier i entrevista a membres de la Junta entorn l’efemèride suara esmentada. També en aquest sentit destacar la presència del Sr. Barriach en la presentació a l’Espai Turisme d’aquesta nova edició, sota el títol “Del paper a les pedres”.

3.-       Publicacions:

3.1.-  Butlletí Arqueològic

 • Al juny de 2015 es va procedir a l’enviament del Butlletí Arqueològic corresponent als volums 31, 32 i 33, gracies a un conveni amb Correos, amb un preu força competitiu.
 • Al finalitzar l’any es va acabar l’edició del nou Butlletí Arqueològic corresponent als volums 3435 (anys 2012-13), i que presentem el dimarts 17 de maig a les 19ºº h al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona.

 3.2.- Actes homenatge Jordi Rovira Soriano

3.2.1.- Edició juntament amb Bibliòfils de Tarragona de l’opuscle dedicat a Jordi Rovira Soriano “Fill predilecte de la Ciutat”, dins els actes en homenatge a la seva memòria arran de la sobtada i prematura mort.

3.2.2.- Edició també amb Bibliòfils del llibre Visions tarragonines, amb un recull d’articles de premsa de Jordi Rovira, a càrrec de Jaume Gómez.

 1. – Pàgina web i xarxes socials

4.1 Web

– Renovada fa dos anys la pàgina web de la societat www.arqueologica.org aquesta ha tingut una activitat força notable. Durant el 2015 ha continuat convenientment mantinguda i actualitzada especialment pel Sr. Xavier Allué amb notícies d’actualitat d’àmbits diversos vinculats amb l’arqueologia, la prehistòria i el món antic en general. També ha estat una plataforma per fer difusió de les activitats pròpies de l’entitat i una via molt útil per informar als socis. En aquest sentit de millora s’ha incorporat el Catàleg actualitzat de les publicacions de la RSAT, excepció feta del Butlletí Arqueològic i les seves separates.

La pàgina web ha publicat 103 entrades al darrer any, una nova entrada almenys cada setmana, amb 2.342 visites als darrers tres mesos. La pàgina més visitada és la principal (680 visites). Ara rebem 40-50 visites diàries amb algùn pic de fins a  90.

4.2 Xarxes socials

– El 20 de febrer de 2015 l’Arqueològica obrí el seu compte a Twitter, iniciant així la seva presència a les xarxes socials.

 5.- Biblioteca i Arxiu:

Amb caràcter general, ha prosseguit la tasca de buidat sistemàtic del fons bibliogràfic de revistes, publicacions periòdiques i llibres de la nostra biblioteca fruit de l’intercanvi, arribant-se a totalitzar en l’inventari uns 43.000 volums. El nombre de publicacions entrades a la biblioteca durant el 2015 és de 565.

 • Al llarg d’aquest any 2015 la biblioteca de la RSAT s’ha vist nodrida de donacions bibliogràfiques de diverses universitats i institucions; actualment també està pendent de rebre una important donació de l’École Française de Roma. Els Srs. Jordi López, Rafael Gabriel han fet donació dels Estatuts/ Reglaments de la RSAT dels any 1845/1851/1866 que passen a engrandir els fons històric i documental de l’entitat. Procedeixen de la biblioteca del Sr. Francesc Barba que va ser arquitecte municipal i President de la RSAT.
 • La biblioteca ha atès les corresponents consultes d’estudiants i investigadors.
 • S’ha procedit a la presèntació en vitrines d’una selecció del material arqueològic antic de l’entitat, pendent d’una restauració i classificació.

6.-       Defensa del Patrimoni:

La Societat ha adreçat escrits a les autoritats competents, en interès de la conservació i valorització del patrimoni de les nostres comarques, amb el Departament de Cultura de la Generalitat en general i amb l’Ajuntament de Tarragona i el Capítol Catedralici de Tarragona.

7.-       Projecció exterior, distincions i participació:

 • Convenis/Subvencions:
 • S’ha proposat un conveni amb l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb l’objectiu que els socis de la RSAT puguin accedir gratuïtament als recintes museístics que aquesta gestiona a Tarragona i entorn. Aquest conveni encara està pendent de resposta.
 • S’ha realitzat un conveni amb l’Ajuntament per la tramessa dels Butlletins de l’intercanvi.
 • S’ha concedit una subvenció de la Generalitat per la digitalització complerta del Butlletí Arqueològic.
 • La RSAT ha participat en diverses reunions de l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona (Sra. Begoña Floria), el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb el Sr. Jordi Agràs, amb la Diputació (Sr. Poblet), l’Agència Catalana Patrimoni Cultural (Sr. Llovera), etc.
 • El Sr. Francesc Barriach ha assistit a totes les reunions del Tàrraco Biennal com a representant de la Rsat.
 • L’Arqueològica manté presència a través de nostre President d’Honor Rafael Gabriel Costa, dins el Consell assessor en matèria de patrimoni històrico-artístic de Tarragona, creat per l’Ajuntament de Tarragona l’any anterior.
 • La RSAT participa com a co-patró en la constitució de la Fundació Castell del Catllar. Manté un representant permanent en la citada fundació en la persona de Jordi López Vilar, membre de la junta de la RSAT i director del Butlletí Arqueològic. Aquesta presència, seguint una trajectòria de col·laboracions amb precedents com els antics Grups de Recerca, considerem especialment important de cara a la preservació i tutela d’un important conjunt monumental com són les restes arqueològiques i monumentals del Catllar.
 • Participació en el col·loqui-debat sobre Patrimoni monumental de Tàrraco organitzat per la nostra societat i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, (Demarcació de Tarragona,) realitzat el 7 de maig de 2015 previ a la campanya electoral amb les candidatures a les eleccions municipals. Presidiren l’acte la nostra presidenta Pilar Alió, conjuntament amb la presidenta del Col·legi de Periodistes, Sara Sans.
 • Participació en el “El relat de Tàrraco”: Una activitat liderada per Xavier Llovera Massana, Coordinador pel Patrimoni Mundial de Tàrraco de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i l’Ajuntament de Tarragona. L’objectiu immediat és la “millora i posada en valor del patrimoni romà de Tàrraco, així com de l’actualització del projecte museogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, recuperant la connexió amb el Pretori, gestionat pel Museu d’Història de Tarragona”. En aquest sentit la Rsat forma part del jurat del concurs convocat pel projecte museogràfic MNAT-Pretori
 • Participació del Sr. Rafael Gabriel en representació de la RSAT, en la Comissió de  Seguiment del Pla Director de les Muralles  de TGN.
 • Membres de la junta directiva formen o han format part dels següents estaments: Patronat de Poblet, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Comitè Cívic de BASF, Campus d’Excel·lència de la URV, etc.

 8.-       Local social:

Cal destacar que al 2015 s’ha completat la total adquisició de la seu social de l’entitat.

9.-       Altes / Baixes socis

– Altes socis: 19

– Baixes socis: 10 (5 per defunció i 5 baixa voluntària)

Tarragona, 30 de març de 2016

**************