Per quart any consecutiu, la Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC) dóna suport en aquest 2018 a la publicació i distribució internacional del butlletí que edita la  Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT)per difondre els diferents treballs de recerca històrica que es fan al Camp de Tarragona. Aquest compendi d’estudis i investigacions es fa des del 1901 i compta amb un ampli seguiment per part de la comunitat científica d’arreu del món, ja que es reparteix  entre 300 entitats de recerca i conservació patrimonial dels cinc continentsPermet, alhora, a la RSAT mantenir un intercanvi d’informació i coneixements amb totes elles.

Un cop més la RSAT agraeix el continuat suport a la nostra institució.

(A la foto els presidents d’ambdues entitats i el bon amic Ramón Marrugat)